Uw Orthoteam

Uw orthodontist:Philippe Delo
1978: Licentiaat in de Tandheelkunde - VUB
1986: Attestation d'Etudes Cliniques Pratiques en Orthodontie - Lille II, Frankrijk 
1990: Certificat d'Etudes Cliniques Spéciales Mention Orthodontie - Lille II, Frankrijk
2003: Erkenning als "Tandarts - Specialist in de Orthodontie"
2014: Master of Arts in Lingual Orthodontics - VUB
2015: Postgraduaat "Orthodontische Expertise in zelf ligerende bracketsystemen" - VUB
2023: Het jaar van welverdiende rust! Neemt geen nieuwe patiënten meer in behandeling. Uiteraard worden de lopende behandelingen verder afgewerkt.


                                                

 

Onze baliemedewerkster:Vera

Was bijna 25 jaar onze vaste medewerkster en agendabeheerder.
Haar omgang met de patiënten en hun ouders zorgde ervoor dat eenieder zich thuis voelde in onze praktijk.

Door de praktijkstop werkt Vera niet meer bij ons.

Wij willen haar van harte danken voor al die jaren trouwe dienst en wensen haar het allerbeste voor de toekomst.