Informatieplicht

Philippe Delo - Sint-Pieters-Leeuw - Niet-geconventioneerd

Orthodontist:
    Philippe DELO - Tandarts Specialist in de Orthodontie
Rizivnummer:
    3-78069-37-007
Ondernemingsnummer:
    BE 0432 492 514
Adres vestigingseenheid:
    Brusselbaan 44 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Telefoonnummer:
    02/377.70.78
Website:
    www.orthodontiedelo.be
E-mailadres:
    info@orthodontiedelo.be
Adres maatschappelijke zetel
   Steenwagenstraat 68 - 1820 Melsbroek
Rechtsvorm:
    BVBA
Beroepsverzekering:
    AMMA VERZEKERINGEN o.v. - Kunstlaan 39/1 B-1040 Brussel
Lid van een beroepsvereniging:
   Lid van de Belgische vereniging van Nederlandstalige Orthodontisten (meer info: www.BBNO.be)
   Lid van de Belgian Union of Orthodontic Specialists (meer info: www.BUOS.be)
Bevoegde toezichthoudende autoriteiten:
    Provinciaal Geneeskundige Commissie Vlaams Brabant - Philips-Site 3B bus 1 - 3001 Leuven-Heverlee
    Federaal agentschap voor nucleaire controle (FANC) - Ravensteinstraat 36 - 1000 Brussel


 

In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, is op alle gegevens die met uw orthodontist worden uitgewisseld een recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing.