Privacyverklaring


Privacybeleid DELO Ph LTH bvba
Versie 0.1 (06-2018)

Wij zijn stellen het ten zeerste op prijs dat u vertrouwen stelt in onze praktijik. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid om uw persoonsgegevens maximaal te beschermen.

Privacy Verklaring

 

Door deze website te bezoeken gaat u automatisch akkoord met de volgende voorwaarden, verklaringen en bedingen.

 

Uw Persoonsgegevens worden door ons verwerkt.

DELO Ph LTH bvba, in hoedanigheid van orthodontische praktijk kan de persoonsgegevens over u verwerken omdat:

- u zich heeft aangemeld via onze website en deze gegevens zelf heb ingevuld op het “Inschrijven Nieuwe Patiënt”-pagina en naar ons hebt doorgestuurd,

- u op de diensten van de praktijk beroep doet.

 

DELO Ph LTH bvba verwerkt de volgende persoonsgegevens

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw geboortedatum

- Uw Rijksregisternummer

- Uw Verzekeringsinstelling (Mutualiteit)

- Informatie over Uw afspraken zoals aankomst- en vertrektijd

- Al uw medische gegevens die relevant zijn in het kader van een orthodontische behandeling.

 

Waarom heeft DELO Ph LTH bvba deze gegevens nodig?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u te kunnen contacteren binnen het kader van de orthodontische behandeling zijnde telefonisch, per email of schriftelijk per post.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het volbrengen van een orthodontische behandeling en alles wat hiermee gepaard gaat. 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om patiëntenservice te verlenen.

Intercollegiale opleiding: Voor zover wettelijk toegestaan, gebruiken wij uw gegevens ook in het kader van opleidingen.

Overige communicatie: Het kan voorkomen dat we contact opnemen per email, post, telefoon of sms, afhankelijk van de contactgegevens die u met ons deelt. Dit kan om verschillende redenen zijn: Het kan zijn dat wij verzoeken, die u heeft ingediend, moeten beantwoorden en behandelen.

Juridische doeleinden: in bepaalde gevallen moeten we uw gegevens gebruiken om juridische geschillen te behandelen en op te lossen, voor onderzoeks- en nalevingsdoeleinden van de wet en regelgeving.

Detectie en preventie van fraude: we kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het opsporen en voorkomen van fraude en andere illegale of ongewenste activiteiten.

Om uw gegevens zoals hierboven beschreven te verwerken, baseren we ons op de volgende juridische grondslagen:

Uitvoering van een Contract: Het gebruik van uw gegevens kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract dat u bij ons heeft. “Het uitvoeren van en orthodontische behandeling”

Rechtmatig belang: We kunnen uw gegevens gebruiken voor ons rechtmatig belang, zoals u voorzien van de best passende inhoud voor de website, e-mails en nieuwsbrieven, en om onze diensten en de inhoud van onze website te verbeteren en promoten. We kunnen uw gegevens ook gebruiken voor administratieve en juridische doeleinden en voor het opsporen van fraude.

Toestemming: U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact op te nemen met ons via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

 

Hoe lang zal DELO Ph LTH bvba uw gegevens bewaren?

DELO Ph LTH bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren Uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (met inbegrip van die met betrekking tot het bewaren van documenten) voor een periode van 10 jaar, zoals ons opgelegd door Provinciaal Geneeskundige Commissie, om juridische geschillen met derde partijen op te lossen en ons bedrijf te leiden. Alle opgeslagen persoonlijke gegevens vallen onder dit privacybeleid.

 

Delen met anderen

DELO Ph LTH bvba verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Diensten van derden: Wij kunnen serviceproviders gebruiken om uw persoonlijke gegevens strikt in onze naam te verwerken. Dit heeft bepaalde doeleinden, waaronder het betalen van consultaties te faciliteren, administratie te verzenden of voor analytische ondersteunende diensten evenals het maken van back-ups. Deze diensten van derden/verwerkers hebben een geheimhoudingsplicht en het is niet toegestaan uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden. 

 

Wij delen gegevens met derden onder bovengenoemde principes met

  ODONTOS B.V. - Plettenburg 5, 3439 LW Nieuwegein, Nederland

     Odontos is ons laboratorium met wie we samenwerken oa voor het vervaardigen van gebitsmodelletjes en orthodontische apparatuur.
     De persoonsgegevens worden gecommuniceerd onder de vorm van voornaam, drie letters van de achternaam en het dossiernummer.

 

  NETPOINT Belgium - Kamiel De Kelver straat 2/301, 3460 Bekkevoort

     NETPOINT levert ons software pakket OrthWin, zorgt voor de hosting van de website en verzorgt de backups. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@orthodontiedelo.be. DELO Ph LTH bvba zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

 

Het gebruik van cookies op de website

De website www.orthodontiedelo.be plaatst de volgende type cookies: Functionele (first party) cookies. Deze cookies worden gebruikt om een uniek sessie ID te maken die kijkt of de gebruiker is ingelogd. Deze cookie wordt elke keer opnieuw gemaakt zodra de bezoeker de website bezoekt. Deze cookie wordt ook automatisch verwijderd zodra de bezoeker de website weer verlaat.

De website heeft geen Performance-, Analytische- en Profilerings (third party) cookies.

 

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Onze Privacyverklaring wordt door ons regelmatig getoetst en wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wij plaatsen alle updates op deze internetpagina. We raden u aan om van tijd tot tijd deze pagina te bezoeken, zodat u bekend blijft met de laatste versie van dit document. Deze privacyverklaring werd voor het laatst geüpdatet in juni 2018.

 

Beveiligen

DELO Ph LTH bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DELO Ph LTH bvba verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DELO Ph LTH bvba op via onderstaande contactgegevens.

 

www.orthodontiedelo.be is een website van DELO Ph LTH bvba. 

Heeft u eventueel al vragen? U kan steeds terecht bij de verantwoordelijke
Philippe Delo
Steenwagenstraat 68
1820 Melsbroek
Tel.: 02 377 70 78
Email: info@orthodontiedelo.be